تغذیه و ذهن
  • بی اشتهایی عصبی یا Anorexia nervosa

    بی اشتهایی عصبی چیست؟

    یک گرسنگی ارادی می باشد که منجر به لاغری می شود. میزان بروز آن در خانم ها 10 برابر اقایان است و معمولا در نوجوانی و اوایل بزرگسالی دیده می شود. 50 تا 70 درصد این بیماران دچار افسردگی هستند. عوامل ژنتیکی، محیطی و روانی در این بیماران نقش دارد. بیش اشتهایی عصبی اگر در سنین کودکی رخ دهد منجر به کوتاه قدی می شود.

  • بیش خوری ناشی از استرس
    به نظر می رسد استرس بر دریافت غذایی تاثیر می گذارد. مطالعات متعددی که بسیاری از آنها در حیوانات  انجام شده است نشان داده اند، که اضطراب جسمی یا احساسی باعث افزایش مصرف مواد غذایی پرچرب، با قند  بالا یا هر دو می شود.